Libor Michálek barevné logo

Pilíře mého programu

Přečtěte si, co považuji za důležité v mé kandidatuře na Hrad. Jedná se o tzv. pilíře, podpořené i mými prioritami, o které se budu opírat a řídit se jimi.

Priority

Být dobrým služebníkem národa

Chci národ povzbuzovat k tomu, že poctivost se vyplatí. Nebudu se klanět Moskvě, Bruselu ani Washingtonu. Chci prezentovat ČR jako hrdý národ, který je sice malý, ale má velké srdce!

Navrátit vládu lidem

Budu bojovat proti snahám omezit naši suverenitu, nezávislost a svobodu. Chci, aby si Česká republika zachovala českou korunu – náš symbol státnosti. Na úrovni EU chci navrátit důležité pravomoce našemu státu.

Správní lidé na klíčová místa

Budu dbát na to, aby byly na důležité posty jmenovány osobnosti s tou nejlepší vizí jak zvýšit obranyschopnost naší země, zlepšit prosazování práva, jak bojovat s vysokou mírou inflace, a hlavně jak účinně pomoci lidem.

Pilíře mého programu

Úřad prezidenta

Chci otevřená výběrová řízení na klíčové pozice:
 • V Kanceláři prezidenta
 • V bankovní radě České národní banky (ČNB)
 • Na Ústavním soudu

Domácí politika

 • Mobilizace domácích zdrojů
 • Spolupráce veřejného a soukromého sektoru
 • Posílení energetické a politické nezávislosti

Zahraniční politika

 • Spolupráce s malými nezávislými zeměmi
 • Pokus o reformu NATO, EU a OSN
 • Posílení role ekonomické diplomacie

podpisová místa

Přijďte mě podpořit na některém z petičních míst!
Seznam všech petičních míst najdete níže na mapě.
Zároveň můžete přispět nabídkou vlastního prostoru ke zřízení nového petičního místa.
Každého podpisu a podpory si velmi vážím.

Úřad prezidenta

Chci otevřená výběrová řízení na klíčové pozice:
 • V Kanceláři prezidenta
 • V bankovní radě České národní banky (ČNB)
 • Na Ústavním soudu
Chci národ povzbuzovat k tomu, že poctivost se vyplatí. Nebudu se klanět Moskvě, Bruselu ani Washingtonu. Chci prezentovat ČR jako hrdý národ, který je sice malý, ale má velké srdce!

Domácí politika

 • Mobilizace domácích zdrojů
 • Spolupráce veřejného a soukromého sektoru
 • Posílení energetické a politické nezávislosti
Budu bojovat proti snahám jiných omezit naši suverenitu, nezávislost a svobodu. Chci, aby si Česká republika zachovala českou korunu – náš symbol státnosti. Na úrovni EU chci navrátit důležité pravomoce našemu státu.

Zahraniční politika

 • Spolupráce s malými nezávislými zeměmi
 • Pokus o reformu NATO, EU a OSN
 • Posílení role ekonomické diplomacie

Budu dbát na to, aby byly na důležité posty jmenovány osobnosti s tou nejlepší vizí jak zvýšit obranyschopnost naší země, zlepšit prosazování práva, jak bojovat s vysokou mírou inflace, a hlavně jak účinně pomoci lidem.