Libor Michálek barevné logo
Euro

Koruna jako záchranný člun, euro jako Titanic?

1. 2. 2016
Skoro 70 procent Čechů odmítá zavedení eura. Přesto většina českých politiků tančí kolem vstupu do eurozóny. Místo, aby otevřeně mluvili o rizicích spojených s přijetím eura, operují se slůvkem AŽ... "Až vyrostou platy." Jakoby fakt chtěli euro přijmout. :-)

V souvislosti s konferencí o euru jsem si vzpomněl na jednoho kolegu v Senátu, který tvrdil, že je PRO posílení prvků přímé demokracie. Říkal něco ve smyslu: „Zákon o referendu podpořím, ale AŽ bude povinná volební účast.“ Jakoby měl obavu říct NE.

Česko je v plnění „euro“ kritérií vzorné, eurozóna NE

Nechci čtenáře zatěžovat analýzou plnění Maastrichtských kritérií, ale Česko je mezi 9-ti zeměmi osmadvacítky, které splňují podmínky inflace, deficitu státního rozpočtu, celkového zadlužení i úrovně úrokových sazeb. Kolik je takových zemí v 19-ti členné eurozóně? Slovy PĚT. 14 členů eurozóny jedno nebo více Maastrichtských kritérií neplní.

Euro? AŽ budou evropští politici jednat odpovědně!

Je smutné, že většina evropských politiků není schopná (nebo ochotná) zasadit se o dodržování pravidel, které si sami nastavili. Klobouk dolů před prozíravostí resp. vychytralostí některých českých politiků. Ti si v určitých oblastech pravidla raději nestanovili, aby měli „volné“ pole působnosti. Každopádně v ekonomické oblasti se nám daří.

Celková zadluženost ČR se pohybuje kolem 42% HDP, hluboko pod hranicí 60%. Problém nemusí mít Německo se zadlužeností 74%, když mělo v roce 2014 vyrovnaný rozpočet. Nepříznivý vývoj je ale např. ve Francii, ve Španělsku, v Belgii, v Irsku, v Portugalsku nebo třeba na Kypru. Kromě zadluženosti, která se zde pohybuje od 95-ti do 130- ti % HDP, zde deficity státních rozpočtů přesahují limitní roční úroveň 3%. (Kypr např. 8,8%!)

Představme si loď, která by převážela 2 krát těžší náklad, než je povolený limit. Pokud by bylo moře klidné, dalo by se s ní doplout třeba do blízkého přístavu. Když by ale byl tento přístav v Řecku a došlo by zde k dalšímu doplnění nákladu, pokud by na obzoru byla navíc bouře, nebylo by odpovědné vydávat se na plavbu do dalšího přístavu.

AŽ bude euro slabší než dolar? AŽ vystoupí Británie z EU? AŽ se ČNB vzdá pravomoci ovlivňovat kurz koruny? AŽ naprší a neuschne?

Když evropští politici nebyli schopni vyloučit z eurozóny Řecko (zadluženost 177%), těžko lze předpokládat, že udělají nepopulární opatření v rozpočtech vlastních zemí. Pro zvýšení popularity by nyní možná vyloučili kvůli uprchlíkům Řecko z Schengenu, ale nesázel bych na to, že nastane výrazný zvrat v (ne)plnění zmíněných ekonomických kritérií.

Politikům, kteří nehodlají respektovat vůli občanů, ale současně nechtějí říci euru NE, tedy nabízím (kromě varianty „AŽ budou platy v ČR jako v Německu“) další varianty odkládacích podmínek. Jenom nabádám k opatrnosti, aby u některé podmínky (viz tučně označené otázky) nedošlo k překvapení v tom smyslu, že se naplní dříve, než by si někdo přál. 🙂