Prezidentské desatero

Média se zajímají o názory prezidentských kandidátů na různá témata:
koncesionářské poplatky, slevy na jízdné pro důchodce apod. O
většině těchto otázek přitom prezident nerozhoduje. Je ale důležité se
ptát, jaké hodnoty prezident reprezentuje, protože od toho se bude odvíjet…